Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling 2024

Ekstraordinær generalforsamling den 13. juli 2024
 
 
 Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling den 13. juli 2024 afholdes ekstraordinær generalforsamling, såfremt punkterne 6 b og/eller 6 c på den ordinære generalforsamling vedtages uden det fornødne flertal.
 
Dagsorden:
1.       Valg af dirigent

2.       6 b. Forslag fra Søren Nielsen, Hvidtjørnvænget 12, 4872 Idestrup:
 
”Ønsker ændring af vedtægter for Grundejerforeningen delområder 1,2 og 3 ( jf. tidligere fremsatte foreslag.) 
 
Ønsker ændring således at udgifter til vedligehold af grønne områder og søer afholdes grundejere i de enkelte delområder områder. Som det er i dag vil enhver udgift på f.eks. ca. 5,- kr. til fællesarealerne i område 2 blive betalt med 4,- kr. fra område 1 og 1,- kr. fra område 2. I det gamle område ”område 1” ejes stort set alle de grønne arealer af Guldborgsund Kommune. Det gamle område har således ingen udgifter til grønne områder udover græsslåning i langs parkeringsarealer.I område 2 er der en del græs og vådområ-der, Søer og beplantningsbælter som nu og fremover vil kræve en del vedligehold. Derfor foreslås vedtægtsændring således at kontingentet udover et medlemsbidrag , og differentieret vejbidrag incl. stier også differentieres  for udgifter til vedligehold af grønne områder.
Vejbidrag og grønt bidrag opgøres ift. hvor omkostningerne afholdes
Hhv.
Gl. område ”område 1”
Blommestien ”område 2”.
”område 3”
 
3.       6 c.  Forslag fra Tine Ohm Laursen og Preben Christensen, Jasminvej 35, 4872 Idestrup
 
”I 5.3 slettes følgende bisætning:

         ”herunder at holde den fri for frøbærende ukrudt.”                       
 
Med venlig hilsen
 
Bestyrelsen