Sidste nyt

Torsdag den 22. juni 2023


Ingen Sct Hans bål i år.


På grund af brandfaren har vi i bestyrelsen for grundejerforeningen besluttet at vi ikke arrangerer Sct Hans bål på stranden i år. 
Vi er bekendt med, at der p.t. ikke er udstedt afbrændingsforbud i Guldborgsund, men vi ønsker ikke at løbe risikoen.


Vi håber I får en dejlig Sct Hans aften alligevel.

Fortsat god sommer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for
Sildestrup Strand GrundejerforeningGræsslåning:

Bestyrelsen henleder opmærksomheden på ordensreglerne i forbindelse med græsslåning, som kun må finde sted i bestemte tidsrum.
Læs mere her