Spildevand

9. maj 2023

I dag var vi til møde med Guldborgsund Forsyning og Guldborgsund Kommune (T&M) vedr. fremdriften i planen for ny kloakering i vores og Elkenøre område.

Fra Elkenøre deltog Aksel Lindhard og Birger Storm, fra os deltog Karsten K og Bjarne Dahl.
Fra Forsyningen deltog:
Niels Rasmussen (Adm dir)

Claus Prier (driftschef)
Mette Vikkelsø (Teamleder/projektleder)
Jakob Lysholdt (T&M)På mødet blev tidslinien for det videre forløb præsenteret incl. myndighedsbehandlingen i kommunen.

Næste skridt er, at Forsyningen skal indgå endelig aftale med rådgiver for at få udarbejdet konkret projektforslag. Rådgiver firma er fundet og endelig aftale forventes etableret i maj eller juni 2023.

Analysen vil indeholde afdækning af løsninger baseret på :
- tryksystem - dvs. et antal pumpestationer fra vores område og til rensningsanlægget.
- Gravitationssystem - dvs. alm fald/afløb

- Vacuum system med samlebrønde.

Alle tre løsninger tager udgangspunkt i, at alle grundejere skal skifte til alm vandskyllende toiletter og grå spildevand opsamles sammen med spildevand fra toilet. Projektforslaget vil også indeholde 'Omkoblingsplan' dvs. plan og krav til grundejernes tilslutning til det nye system.


Tidslinie:
2023 - Foranalyse og projektindstilling
2024 - Myndighedsbehandling incl. høring, Politisk godkendelse. Meddeles/varsling til alle grundejere om tilslutningspligt til nye løsning.
2025 - EU-udbud for etableringsprojekt, valg af entreprenør og etablering af plan. Gravearbejde forventes herefter igangsat. Forventet varighed 5-8 år.Der blev aftalt et opfølgningsmøde umiddelbart efter sommerferien (august 2023) hvor Rådgiver arbejdet er igangsat.