Vedtægter

         

          VEDTÆGTER FOR SILDESTRUP STRAND GRUNDEJERFORENING
 
          Nærværende vedtægt erstatter vedtægt vedtaget på
          generalforsamling den 11. juli 1970 med senere ændringer.
          Revideret med ændringer vedtaget på generalforsamling den 13. juli 2013 og 9. juli 2016 og 9. juli 2022

          Gældende vedtægter