Seneste orientering formand

Orientering 2015-2016 

 

I foreningens sammenhæng har 2015 været et roligt år uden udskiftninger i bestyrelsen. Vi holder 6 bestyrelsesmøder om året, der er mange ting, der skal drøftes og med en debatlysten bestyrelse kan det tage sin tid.
 
Et evigt tilbagevendende emne er vores veje, og de har i det forgangne år været kostbare at holde og vi måtte sidst på året antage en ny entreprenør, da det kneb den tidligere at afse tid til opgaven. Vi mener nu at have fået styr på det meste, men vinteren var meget kostbar at komme igennem pga de store mængder regn. Vi forsøgte os sidste efterår med fræsning af nogle enkelte veje og det så rigtig godt ud, da det lige var udført, men da efteråret kom med de store regnskyl, var det ligesom vejene næsten gik i opløsning.
 
Stikvejene skal de enkelte grundejere selv holde og det giver til tider anledning til misforståelser, men det er noget, der er nedskrevet i vores vedtægter for længe siden og fremgår af vores hjemmeside. Man kan rekvirere materiale hos vores vejformand, men man skal selv sørge for, at få det lagt ud.
 
Cykelstien på Stovby Ringvej glippede i denne omgang og vi måtte så nøjes med en såkaldt 2+1 vej. Det har afhjulpet en del på problemerne og vi er især glade for, at vi fik den helt op til Blommestien på Sildestrup Øvej. Også her gør det bilisterne opmærksom på at der skal være plads til både fodgængere og cyklister.
 
Dog har vi ikke opgivet cykelstien og her arbejder vi sammen med trafikgruppen, der er nedsat på Marielyst og med jævne mellemrum minder vi kommunen om, at en cykelsti er det optimale.
 
Bestyrelsen har i det forløbne år arbejdet med hastigheds begrænsning på vores veje og vi har i dette forår sendt en plan til kommunen, som skal godkendes både her og hos politiet. Vi har det problem, at så snart vejene bliver gode at køre på, bliver der kørt for stærkt.
 
Kloakering af vores område er vel ligesom lagt i bero, vi har i hvert fald ikke hørt for Forsyningen siden sidste forår, men er man interesseret, kan man læse mere på vores hjemmeside, hvor vi har gengivet den orientering, vi har modtaget fra Forsyningen om den aktuelle status på nuværende tidspunkt.
 
Sidste år beklagede jeg mig lidt over afvandingen af Blommestien og her lykkedes det os så at finde problemet i den sydlige ende, her var groet en trærod ned og stoppede afløbet. Da vi fik fjernet roden, var problemet løst. Vi arbejder i øjeblikket med at få sat nogle følere på de pumper, vi har, så de kun køre, når der er behov.
 
Nordkanalens udvidelse har haft en gunstig effekt på afvandingen, men når der som anden juledag kommer 50 mm regn, vil der uanset hvad vi gør gå en to til tre dage inden vandstanden igen er normal. Det kommer vi til at leve med, da vores område jo ligger under havets overflade.
 
Vandproblemerne i det gamle Marielyst område er jo jævnligt til debat i Grundejerforeningernes formandsgruppe og i den lokale dagspresse. Vi har her fra Sildestrup Strand Grundejerforening meldt fra, fordi vi hævder, at vi har betalt for afvanding her i vores område.
I Marielyst Grundejerforening ønsker man, vi deltager i en solidarisk totalløsning, som vil koste i omegnen af 15.000 kr pr grund.
 
Vi mener nu, at vores hjemmeside er opdateret, så den er klar til et videre skridt i den elektroniske retning, hvor vi ønsker at samle alle medlemmers e-mail adresse - alle dem som har en e-mail adresse - for på et tidspunkt at kunne sende indbydelse ud til vores Generalforsamling og andre muligheder for at orienteringer. En løsning der vil spare Grundejerforeningen for en del og også en del penge.
 
Det kræver dog en masse forberedelse og også en vedtægtsændring, inden vi kan tage det fulde skridt.
 
Igen i år vil der være bål på stranden Sankt Hans aften. Bålet tændes kl. 21:30 og hvor alle er velkommen til at komme og være med til at fejre midsommer.


 
Kaj Jørgensen,
Formand