Vedligeholdelse af veje

   Sildestrup  strand  grundejerforening
 
   REGLER FOR vedligeholdelse af veje
 
 
   1.         Overordnede fødevej
 
            Foreningen har følgende overordnede fødeveje:
 
            -           Digevej fra nr. 2 til nr. 56
            -           Kystvej fra nr. 1 til grundgrænsen til Elkenøre nr. 18 og 31
            -           Langøvej fra nr. 1 til bomme
            -           Jasminvej fra nr. 2 til bomme
            -           Tjørnevænget fra nr. 5 og 6 til Stovby Ringvej
            -           Ellevænget fra nr. 3 til nr. 43 og 52
            -           Hvidtjørnevænget fra nr. 1 til bomme mod Laksenborg/Stovby
            -           Sitkavænget fra nr. 5 til 41 til bommen mod Laksenborg/Stovby
            -           Hybenvænget
            -           Blommestien (gennemkørselsvej fra Sildestrup Øvej til Stouby Ringvej)
 
          Herudover fungerer Enebærvej tillige som fødevej. Enebærvej er asfalteret og vedligeholdes
          af kommunen.

          Overordnet er vejene i det gamle område opbygget med naturmaterialer af sten og grus og
          i det nye område ”Blommestien” knust genbrugsasfalt.
 
          Bestyrelsen har til enhver tid pligt til at afsøge viden om effektive vedligeholdelsesmetoder
          og materialevalg til vejvedligehold. Såfremt der kommer nye materialer til vejvedlige-
          holdelse eller nye metoder, som vurderes mere effektive, skal bestyrelsen indarbejde dette
          i foreningens program for vejvedligehold under hensyntagen til det oprindelige materiale-
          valg og det besluttede budget.

         
 
   2.         Underordnede fødeveje/stikveje
 
 
-           Sideveje til Blommestien
-           Brombærvænget
-           Blåbærvænget
-           Birkevænget
-           Rosenvænget
-           Stikvejene på Kystvej
-           Stikvejene på Enebærvej
-           Poppelvænget
-           Gyvelvænget
-           Pilevænget
-           Natskyggevænget
-           Hyldevænget
-           Fyrrevænget
-           Stikvejene på Langøvej
-           Stikvejene på Jasminvej
-           Tjørnevænget fra nr. 3 og 4 til nr. 6
-           Stikvejene på Hvidtjønevænget
-           Stikvejene på Ellevænget
 
 
 
 
 
   3.         Vedligeholdelse af overordnede fødeveje
 
          Disse veje ordnes af vejentreprenør ved behov.
          Behovet vurderes af bestyrelsens vejansvarlige.

          Rabatter skal slås og friholdes af de enkelte grundejere.
 
   4.         Vedligeholdelse af underordnede fødeveje, stikveje og Stier
 
          Fra 1. januar 2018 ordnes disse veje også af vejentreprenøren jf. general-
          forsamlingsbeslutning i 2017. Det vil ske efter behov og i turnus på ca. 5 år.
          Dette gælder tillige stier i området.
          Behov vurderes af bestyrelsens vejansvarlige.

          Rabatter skal slås og friholdes af de enkelte grundejere. Beplantning skal beskæres/fjernes
          af grundejerne med grunde op til stier, således at der er en fri bredde på 2 meter.
 
          Frøkorridorerne på Blommestien vedligeholdes af grundejerforening.
 
  
   5.         Støvbinder

          Der påkøres støvbinder på de overordnede fødeveje i den omfang, det skønnes
          nødvendigt.

   6.         Snerydning/glatførebekæmpelse

          Der ryddes ikke sne i området og der udføres ikke glatførebekæmpelse.

   7.         Skader på veje og rabatter

          Skader på veje og rabatter i forbindelse med byggeri og på anden vis skal udbedres og
          betales af bygherre/ordregiver/skadevolder. Udbedring skal foretages iht. gældende
          materiealeanvendelse og vedligeholdelsesmetode.

   8.         Henvendelse vedrørende veje og stier
 
          Henvendelse vedrørende veje skal ske til bestyrelsens ansvarlige for Veje/Skilte - se
          hjemmesiden under Bestyrelsen.
 
 
   Bestyrelsen – maj 2024