Historie

Historien om Sildestrup Strand Sø. Den kunstigt anlagte sø har ikke så lang en fortid.Arealet hvorpå den er gravet, er til gengæld en del af landbrugs arealet som blev brugbart Da man begyndte inddæmningen i 1860 erne , efterfølgende kom så stormfloden i 1872 Så vi er vel henne sidst i 1800 tallet før man begyndte at dyrke området.

Min oldefar tilkøbte det til ejendommen ” Broagergaard ” i Sdr Tåstrup ,det bestod af 4,4 ha og i mange år virkede det som græsnings areal til gårdens ung kvæg besætning.
Man dyrkede også lidt havre og gårdens forbrug af kartofler

Jeg blev ejer af det i 1969 da jeg som 5. generation overtog gården , og da kvæget forsvandt fra gården ,blev det mest til korn dyrkning ,men også i nogle år forpagtet ud til majs dyrkning .

Da vi nåede frem til 1990 fik jeg den ide at prøve at grave en sø , da der flere steder havde vist sig stor interesse for det såkaldte ”put & take ” fiskeri og med arealets placering kunne det blive et godt trækplaster for turister .

Så startede der en langvarig proces med at få tilladelse fra myndighederne, både i Amt og Kommune, og da man ikke kendte meget til den type ,krævede det noget skrivning frem og tilbage .

Jeg fik tilladelsen, og fandt så en gravemaskine der kunne grave et sådant hul , en slæbeskovls maskine ,hullet blev 3000m2 og ca 4m dybt ,det fik form som en æggeskal .Så der skulle flyttes meget sand før det stod klart . Når vi så var kommet ned i den dybde kom vandet jo af sig selv.

Der blev lavet en forhøjning på ca 1 m hele vejen rundt ca 3 m fra søen, hvor der så blev plantet 1100 træer .Der blev også lavet lidt vej fra Sildestrup Øvej og ned til søen ,for fiskene skulle
Jo kunne køres helt der ned, når de blev leveret fra dambruget Blåhøj ved BrandeDe første regnbue ørreder blev leveret midt i maj 1991 og den 21 maj 1991 kunne jeg så åbne en af Lolland Falster,s første Put & Take søer ,Sildestrup ”Put& Take med stor tilstrømning.
Søen fungerede frem til 2006 og der blev vel sat ca.1000 kg fisk ud om året mest de første år
Hvor der kom op mod 1000 fiskere
Og det var dog ligesom interessen tog af jo længere vi kom hen og der kom flere og flere søer til i lokal området , men turist sæsonen var som regel god ,hvis ikke det var for varmt ,en dårlig sommer var det bedste ,og især Tyskerne var meget glade for den form for fiskeri ,det var også et godt sted at lære børn at fiske.
I 2006 blev hele arealet så solgt til udstykning af sommerhuse, og søen fredet da der imellem tiden var kommet et hav af frøer ,og efterfølgende havnede arealet som grønt område for Sildestrup Strand Grundejerforening og derfor har vi nu fået døbt søen ”Sildestrup Strand Sø”.
Skrevet af den tidligere ejer Kaj Jørgensen.