Afløbssystem Sildestrup Strand

Sildestrup Strand Afløbssystem

Bemærk der er kommet nye bestemmelser vedr. det 'grå vand' som også er gældende ved om og tilbygninger.
Det anbefales at kontakte kommunen ifm. ændringer i afløbet for det 'grå vand'.

Medlemsområdet før 2007


1. Det sorte vand: Toiletafløb. Vacuumsystemet.

2. Det grå vand: Afløb fra håndvaske, køkkenvask og gulvafløb.
Via rensebrønd til faskine eller sivedræn på egen grund.
Husk af rensebrønden skal renses for fedt og urenheder mindst en gang om året).

3. Tagvand/regnvand: Afløb via rensebrønd til egen faskine eller sivedræn.

4. Det hvide vand: Drænvand fra egen grund.
Via offentlig sat 30 cm betonrensebrønd med vandlås. Hver grund har en sådan placeret i det nordlige skel- hjørne ca. 1 meter inde på egen grund. Placering fra skelhjørnet kan kommunen eventuelt være behjælpelig med (tegning af placering).
Tilslutning til rensebrønden

-  skal udføres af autoriseret kloakmester

-  skal synes af kommunen inden tildækning

-  afstanden mellem brøndens vandspejl og drænindløb skal være minimum 20 cm. Man vil så også kunne høre, om drænafvandingen virker. Gravning og nedlægning af drænledninger må man gerne udføre selv, men man bør forinden have rådført sig med sin autoriserede kloakmester vedrørende placering, gravedybde, bredde og påfyldningsmateriale omkring drænet.
Afstanden til eksisterende faskiner/sivedræn (det grå vand og regnvand) skal være 3 meter. Dette af hensyn til forsinkelse på det offentlige afvandingssystem samt det mest vigtige, at der ikke kommer forurenet vand via kanalen/pumpestationen ved Marrebæk ud i havet. På markedet for egnede drænledninger findes der flere forskellige typer med og uden bevikling. Tal med kloak-entreprenøren om det bedst egnede for grunden. Nytilkommne medlemsområder efter 2007 

1. Det sorte vand: Toiletafløb. Almindelig kloaktilslutning

2. Det grå vand: Afløb fra håndvaske, køkkenvask og gulvafløb. Almindelig kloaktilslutning

3. Tagvand/regnvand: Afløb via rensebrønd til egen faskine eller sivedræn??

4. Det hvide vand: Drænvand fra egen grund.
Via offentlig sat 30 cm betonrensebrønd med vandlås. Hver grund har en sådan placeret i det nordlige skel- hjørne ca. 1 meter inde på egen grund. Placering fra skelhjørnet kan kommunen eventuelt være behjælpelig med (tegning af placering).
Tilslutning til rensebrønden

-  skal udføres af autoriseret kloakmester

-  skal synes af kommunen inden tildækning

-  afstanden mellem brøndens vandspejl og dræn
indløb skal være minimum 20 cm. Man vil så også kunne høre, om drænafvandingen virker. Gravning og nedlægning af drænledninger må man gerne udføre selv, men man bør forinden have rådført sig med sin autoriserede kloakmester vedrørende place- ring, gravedybde, bredde og påfyldningsmateriale om- kring drænet. Afstanden til eksisterende faskiner/sivedræn (det grå vand og regnvand) skal være 3 meter. Dette af hensyn til forsinkelse på det offentlige afvandingssystem samt det mest vigtige, at der ikke kommer forurenet vand via kanalen/pumpestationen ved Marrebæk ud i havet. På markedet for egnede drænledninger findes der flere forskellige typer med og uden bevikling. Tal med kloak- entreprenøren om det bedst egnede for grunden.