Renovation

RENOVATION
 
 
 
Renovation i området varetages af   
                                                            REFA
                                                            Energivej 4
                                                            4800 Nykøbing F.
                                                            Tlf. 54 84 14 00
                                                            post@refa.dk
                                                            Kilde:  www.refa.dk
 
 
Indsamlingsordning
 
Sommerhusets indsamlingsordning omfatter 9 af 10 affaldstyper madaffald, glas, metal, papir, småt pap, plast, mad- & drikkekartoner og tekstilaffald. Den 10. affaldstype er farligt affald, som for sommerhuses vedkommende skal afleveres på genbrugspladsen.
 
Standardløsning for sommerhuse er:
 

En 240 liter to-rumsbeholder til madaffald og restaffald. Tømmes hver 2. uge. En 240 liter to-rumsbeholder til glas/metal og papir/småt pap. Tømmes hver 4. uge.

240 liters gennemsigtig plastsæk til plast og mad- & drikkekartoner. Afhentes hver 4. uge. Der er mulighed for tilkøb af beholder til indsamling af plast.

Tekstilaffald. Afhentning på bestilling via REFA Selvbetjening. (Tekstilaffald kan også afleveres på genbrugspladsen).Der er mulighed for tilkøb af hyppigere tømning, flere og større beholdere - se mere om mulighederne for tilkøb og priser på www.refa.dk/tillaegspriser.
 
Der er udleveret madkurv til køkken/indendørs brug og grønne poser til madaffald samt rulle med 240 liter gennemsigtige plastsække med hanke til indsamling af plast og mad- & drikkekartoner.
 
Nye grønne poser udleveres en gang om året. Hvis poserne er opbrugt inden næste udlevering, benyttes egne poser af plastik (ikke bionedbrydelige).
 
Nye sække til plastaffald kan rekvireres hos REFA Kundecenter. Alternativt kan benyttes en almindelig klar plastiksæk.
 
Adgangsvejen til beholderen

Der er regler for, hvor og hvordan affaldsbeholderen skal stå, adgangsvejen til den m.m. Reglerne er januar 2024 ikke tilgængelige på REFA’S hjemmesiden.

Sorteringsvejledning

www.refa.dk/indsamlingsordning/sorteringsvejledning. Download evt. sorteringsappen Perfect Waste.

Tømningskalender
 
www.refa.dk under punktet ”selvbetjening”, ”affald”. Her er det også muligt at vælge, at få tilsendt en tømningsnotifikation på email.
 
Genbrugspladser
 
Nærmeste genbrugsplads er:
 
Marielyst Genbrugsplads
Godthåbs Alle 1A
4873 Væggerløse
Tlf.: 54 84 14 00
                                          
Se iøvrigt - www.refa.dk/genbrugspladser/
 
Flere grundejerforeninger er i dialog med Guldborgsund Kommune og REFA om, at der i forbindelse med evaluering af ordningen i 2024 genindføres sommerhusordning (valg af færre tømninger udenfor sæsonen) samt anvendelse af beholdere til plast i stedet for plastsække.
 
Bestyrelsen - januar 2024