Her finder du en hjertestarter

  
      Sildestrupkøbmanden - lige til højre for indgangen til butikken

    Campingpladsen - Gavlen ud mod Sildestrup Øvej