Til bestyrelsen for Sildestrup grundejer forening:
 
Jeg vil gerne stille forslag om at pålægge bestyrelsen at arbejde lukninger mellem vejene Kystvej / Lærkevej og Blåbærvænget / Uglevej på samme måde som de øvrige veje til nabo grundejerforeningerne er gjort hele vejen til Marielyst.
Undtagelsen er Enebærvej / Falkevej som man fra kommunen åbenbart har valgt som en forlængelse af ringvejen.
Begrundelsen er, at jeg ikke syntes det er rimeligt, at vi i Sildestrup Grundejerforening skal betale for vedligeholdelse af en vej, hvor trafikken for ca. 90 % vedkommende er gennemkørsel til Elkenøre  Grundejer forening. Jeg tænker at man i sin tid asfalterede Enebærvej / Falkevej for at det skulle være tilkørselsvej til Elkenøre ligesom ringvejen er det til de øvrige foreninger mod Marielyst.
 
Med venlig hilsen
 
Jan Justesen
 
Kystvej 21