Næste Generalforsamling

SILDESTRUP STRAND GRUNDEJERFORENING
 
UDSÆTTELSE AF GENERALFORSAMLING 11. JULI 2020 TIL 17. OKTOBER 2020
 
Aflysning af Sct. Hans Fest
 
Udbruddet af COVID-19 i Danmark og resten af verden har en lang række konsekvenser for os alle - også for grundejerforeningen.
Vi har jf. statsministerens seneste udmelding et forbud mod større forsamlinger foreløbig til 1. september 2020 og vi kan som følge heraf ikke afholde generalforsamling som forudsat i vores vedtægt. Bestyrelsen for Sildestrup Strand Grundejerforeningen udsætter som følge heraf generalforsamlingen, som i år skulle have været afholdt den 11. juli 2020, til den 17. oktober 2020 (efterårsferien).
Den siddende bestyrelse fortsætter arbejdet indtil generalforsamling den 17. oktober 2020. I forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen ønsker jeg at udtræde af bestyrelsen. Hvis I har lyst til eller kender nogen, der kunne ønske at deltage i bestyrelsesarbejdet i vores forening, hører vi meget gerne fra jer.
Indkaldelse til generalforsamlingen den 17. oktober 2020 vil blive udsendt med sædvanligt varsel, ligesom fristen for indsendelse af forslag fortsat er 3 uger før afholdelse af den udskudte generalforsamling.
Samtidige må vi desværre også aflyse den årlige Sct. Hans fest på stranden.
Vi håber, at I på trods af COVID-19 har mulighed for at nyde livet i vores område og at vi alle er opmærk-somme på de regler og anbefalinger, som regeringen har udstukket – herunder at være sammen på afstand.
Vi vil holde jer orienteret på vores hjemmeside – www.sildestrupstrand.dk – hvis der kommer informa-tioner af generel karakter og med betydning for grundejerne.
I er altid velkomne til at kontakte os på f.eks. www.sildestrupstrand.dk – kontakt bestyrelsen.
 
GOD SOMMER
 
Sildestrup Strand 21. maj 2020
 
Carl Erik Kragh-Jensen
Formand


Næste generalforsamling er lørdag d. 11. juli 2020.
 
Indkaldelse udsendes iht. foreningens vedtægter.
 
Allerede nu vil bestyrelsen gerne gøre opmærksom på at forslag som I medlemmer måtte ønske behandlet på generalforsamlingen indsendes til bestyrelsen så tidligt som muligt, så forslagene kan komme med på dagsordenen der udsendes i starten af maj 2010, dog senest 3 uger før generalforsamlingen  hvis forslag ønskes behandlet.
 
Med venlig hilsen
 
Bestyrelsen for Sildestrup Strand Grundejerforening


Opdateret februar 2020