Næste Generalforsamling

Næste generalforsamling er lørdag d. 9. juli 2022.
 
Indkaldelse udsendes iht. foreningens vedtægter.
 
Allerede nu vil bestyrelsen gerne gøre opmærksom på at forslag som I medlemmer måtte ønske behandlet på generalforsamlingen indsendes til bestyrelsen så tidligt som muligt, så forslagene kan komme med på dagsordenen der udsendes i starten af maj 2022, dog senest 3 uger før generalforsamlingen  hvis forslag ønskes behandlet.
 
Med venlig hilsen
 
Bestyrelsen for Sildestrup Strand Grundejerforening

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vedrørende generalforsamlingen 2021 bedes I være OBS på nedenstående:

Der kan være max 60 personer i lokalet på campingpladsen.
  - Alle grundejere anmodes om at de enkelte husstande kun møder med en person.
  - Hvis der kommer flere deltager end der kan være i lokalet vil der være opsatte bænke lige uden for lokalet hvor der kan lyttes med og afgives stemmer.


Samtidig med registreringen af deltagelse skal der forevises Coronapas.

Guldborgsund Forsyning kommer og orienterer om Spildevandsplan 2020-2024, herunder vakuum systemet.


Opdateret den 30. juni 2021

Der er indkommet forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen den 10. juli 2021!
Link til disse forslag er indsat herunder:
/gfx/pdf/Medlemsforslag%20til%20generalforsamligen%202021%201.pdf

/gfx/pdf/Forslag%20Til%20Sildestrup%20Strand%20Grundejerforening%20-%20differencieret%20kontingent-1.pdf
Opdateret 22. juni 2021

SILDESTRUP STRAND GRUNDEJERFORENING AFHOLDER GENERALFORSAMLING I LOKALERNE PÅ: MARIELYST NY CAMPING
LØRDAG DEN 10. JULI 2021 KL. 10.00

Link til dagsorden generalforsamling 10. juli 2021
/gfx/pdf/ind-gen-10-07-2021-04-06-2021.pdf

Link til extraordinær generalforsamling 10. juli 2021
/gfx/pdf/ind-ex-gen-10-07-2021.pdf

Link til formandens beretning ved generalforsamlingen 10. juli 2021
/gfx/pdf/Formandens%20orientering%202019-2020%20og%202020-2021%20-%20final%20v1.pdf

Link til forslag om vedtægtsændring fremsættes på generalforsamlingen 10- juli 2021
/gfx/pdf/vedt%C3%A6gt%20-%20%C3%A6ndring%20af%20paragraf%206%20-%20kontingent%20-%2004-06-2021-bda.pdf

Link til Powerpoint præsentation af bestyrelsens forslag til diffentieret vejbidrag på generalforsamlingen den  10. juli 2021
/gfx/pdf/Powerpoint%20til%20print%20og%20udsendelse.pdf

Link til regnskab 2019 - 2020 og budget 2020 - 2021
/gfx/pdf/Regnskab%202020%20incl%20budget%202021%20incl%20budget%202020%20ver2.pdf

Opdateret 17. juni 2021

20.05.2021
Generalforsamling 2021 - forventes afholdt 10. juli 2021 kl. 10.00
Indkaldelse følger.

---------------------
 
UDSÆTTELSE AF GENERALFORSAMLING 11. JULI 2020 TIL 17. OKTOBER 2020
 
Aflysning af Sct. Hans Fest
 
Udbruddet af COVID-19 i Danmark og resten af verden har en lang række konsekvenser for os alle - også for grundejerforeningen.
Vi har jf. statsministerens seneste udmelding et forbud mod større forsamlinger foreløbig til 1. september 2020 og vi kan som følge heraf ikke afholde generalforsamling som forudsat i vores vedtægt. Bestyrelsen for Sildestrup Strand Grundejerforeningen udsætter som følge heraf generalforsamlingen, som i år skulle have været afholdt den 11. juli 2020, til den 17. oktober 2020 (efterårsferien).
Den siddende bestyrelse fortsætter arbejdet indtil generalforsamling den 17. oktober 2020. I forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen ønsker jeg at udtræde af bestyrelsen. Hvis I har lyst til eller kender nogen, der kunne ønske at deltage i bestyrelsesarbejdet i vores forening, hører vi meget gerne fra jer.
Indkaldelse til generalforsamlingen den 17. oktober 2020 vil blive udsendt med sædvanligt varsel, ligesom fristen for indsendelse af forslag fortsat er 3 uger før afholdelse af den udskudte generalforsamling.
Samtidige må vi desværre også aflyse den årlige Sct. Hans fest på stranden.
Vi håber, at I på trods af COVID-19 har mulighed for at nyde livet i vores område og at vi alle er opmærk-somme på de regler og anbefalinger, som regeringen har udstukket – herunder at være sammen på afstand.
Vi vil holde jer orienteret på vores hjemmeside – www.sildestrupstrand.dk – hvis der kommer informa-tioner af generel karakter og med betydning for grundejerne.
I er altid velkomne til at kontakte os på f.eks. www.sildestrupstrand.dk – kontakt bestyrelsen.
 
GOD SOMMER
 
Sildestrup Strand 21. maj 2020
 
Carl Erik Kragh-Jensen
Formand


Næste generalforsamling er lørdag d. 11. juli 2020.
 
Indkaldelse udsendes iht. foreningens vedtægter.
 
Allerede nu vil bestyrelsen gerne gøre opmærksom på at forslag som I medlemmer måtte ønske behandlet på generalforsamlingen indsendes til bestyrelsen så tidligt som muligt, så forslagene kan komme med på dagsordenen der udsendes i starten af maj 2020, dog senest 3 uger før generalforsamlingen  hvis forslag ønskes behandlet.
 
Med venlig hilsen
 
Bestyrelsen for Sildestrup Strand Grundejerforening


Opdateret februar 2020