Vedligeholdelse af veje

   Sildestrup  strand  grundejerforening
 
   REGLER FOR vedligeholdelse af veje
 
 
   1.         Overordnede fødevej
 
            Foreningen har følgende overordnede fødeveje:
 
            -           Digevej fra nr. 2 til nr. 56
            -           Kystvej fra nr. 1 til grundgrænsen til Elkenøre nr. 18 og 31
            -           Langøvej fra nr. 1 til bomme
            -           Jasminvej fra nr. 2 til bomme
            -           Tjørnevænget fra nr. 5 og 6 til Stovby Ringvej
            -           Ellevænget fra nr. 3 til nr. 43 og 52
            -           Hvidtjørnevænget fra nr. 1 til bomme mod Laksenborg/Stovby
            -           Sitkavænget fra nr. 5 til 41 til bommen mod Laksenborg/Stovby
            -           Hybenvænget
            -           Blommestien (gennemkørselsvej fra Sildestrup Øvej til Stouby Ringvej)
 
          Vejene er alle grusbelagte med undtagelse af Blommestien, hvor belægningen består
          af knust asfalt. Ved generalforsamlingsbeslutning 2017 er der tillige givet mulighed for, at
          vejene i  det oprindelige område kan vedligeholdes med knust asfalt.

          Herudover fungerer Enebærvej tillige som fødevej. Enebærvej er asfalteret og vedligeholdes
          af kommunen.
 
   2.         Underordnede fødeveje/stikveje
 
 
-           Sideveje til Blommestien
-           Brombærvænget
-           Blåbærvænget
-           Birkevænget
-           Rosenvænget
-           Stikvejene på Kystvej
-           Stikvejene på Enebærvej
-           Poppelvænget
-           Gyvelvænget
-           Pilevænget
-           Natskyggevænget
-           Hyldevænget
-           Fyrrevænget
-           Stikvejene på Langøvej
-           Stikvejene på Jasminvej
-           Tjørnevænget fra nr. 3 og 4 til nr. 6
-           Stikvejene på Hvidtjønevænget
-           Stikvejene på Ellevænget
 
 
 
 
 
   3.         Vedligeholdelse af overordnede fødeveje
 
          Disse veje ordnes af vejentreprenør ved behov. Behovet vurderes af bestyrelsens
          vejansvarlige.
          Rabatter skal slås og friholdes af de enkelte grundejere.
 
   4.         Vedligeholdelse af underordnede fødeveje, stikveje og Stier
 
          Disse veje ordnes efter generalforsamlingsbeslutning i 2017 tillige af vejentreprenøren efter
          behov og i en turnus på ca. 5 år. Dette gælder tillige stier i området. Behov vurderes af
          bestyrelsens vejansvarlige.

          Rabatter skal slås og friholdes af de enkelte grundejere. Beplantning skal beskæres/fjernes
          af grundejerne med grunde op til stier, således at der er en fri bredde på 2 meter.
 
          Frøkorridorerne på Blommestien vedligeholdes af grundejerforening.
 
  
   5.         Støvbinder

          Der påkøres støvbinder på de overordnede fødeveje umiddelbart efter vejentreprenøren
          har hovedistandsat vejene om foråret. Alt efter vejrliget efter Påske og før Pinse.
 
   6.         Snerydning/glatførebekæmpelse

          Der ryddes ikke sne i området og der udføres ikke glatførebekæmpelse.

  
   7.         Henvendelse vedrørende veje og stier
 
          Henvendelse vedrørende veje skal ske til bestyrelsens
          vejformand Søren Nielsen – tlf. 20 21 41 55,  email nielsensoren@mail.dk.

 
 
   Bestyrelsen – november 2017