Vedligeholdelse af veje

   Sildestrup  strand  grundejerforening
 
   REGLER FOR vedligeholdelse af veje
 
 
   1.         Overordnede fødevej
 
            Foreningen har følgende overordnede fødeveje:
 
            -           Digevej fra nr. 2 til nr. 56
            -           Kystvej fra nr. 1 til grundgrænsen til Elkenøre nr. 18 og 31
            -           Langøvej fra nr. 1 til bomme
            -           Jasminvej fra nr. 2 til bomme
            -           Tjørnevænget fra nr. 5 og 6 til Stovby Ringvej
            -           Ellevænget fra nr. 3 til nr. 43 og 52
            -           Hvidtjørnevænget fra nr. 1 til bomme mod Laksenborg/Stovby
            -           Sitkavænget fra nr. 5 til 41 til bommen mod Laksenborg/Stovby
            -           Hybenvænget
            -           Blommestien (gennemkørselsvej fra Sildestrup Øvej til Stouby Ringvej)
 
          Vejene er alle grusbelagte med undtagelse af Blommestien, hvor belægningen består
          af knust asfalt. 
          Herudover fungerer Enebærvej tillige som fødevej. Enebærvej er asfalteret og vedligeholdes
          af kommunen.
 
   2.         Underordnede fødeveje/stikveje
 
 
-           Sideveje til Blommestien
-           Brombærvænget
-           Blåbærvænget
-           Birkevænget
-           Rosenvænget
-           Stikvejene på Kystvej
-           Stikvejene på Enebærvej
-           Poppelvænget
-           Gyvelvænget
-           Pilevænget
-           Natskyggevænget
-           Hyldevænget
-           Fyrrevænget
-           Stikvejene på Langøvej
-           Stikvejene på Jasminvej
-           Tjørnevænget fra nr. 3 og 4 til nr. 6
-           Stikvejene på Hvidtjønevænget
-           Stikvejene på Ellevænget
 
 
 
 
 
   3.         Vedligeholdelse af overordnede fødeveje
 
          Disse veje ordnes af vejentreprenør ved behov. Behovet vurderes af bestyrelsens
          vejansvarlige.
          Rabatter skal slås og friholdes af de enkelte grundejere.
 
   4.         Vedligeholdelse af underordnede fødeveje og stikveje
 
          Vedligeholdelse af stikveje påhviler de enkelte grundejere på de underordnede fødeveje og
          stikveje.
          Rabatter skal slås og friholdes af de enkelte grundejere.
 
   5.         Vedligeholdelse af stier
      
           Vedligeholdelse af stier påhviler de enkelte grundejere i området. Beplantning skal
           tilskæres/fjernes af grundejerne med grunde op til stien, således at der er en fri 
           bredde på 2 meter.
 
          Frøkorridorerne på Blommestien vedligeholdes af grundejerforening.
 
   6.         Materiale til vedligeholdelse af underordnede fødevej, stikveje og stier
 
           Materiale til udbedring af underordnede fødeveje, stikveje og stier kan rekvireres ved
           henvendelse til Bestyrelsens vejformand Søren Nielsen - Tlf 20 21 41 55,
           e-mail: nielsensoren@mail.dk  
Søren Nielsen vil herefter vurdere
           behovet og hvis behovet vurderes at være til stede, forandledige, at vejmateriale leveres.
           Udlægning af dette sker ved de enkelte grundejeres foranstaltning.
           Materialerne må ikke anvendes til privat forbrug herunder indkørsel eller til udbedring af
           veje efter byggeri. Sker dette vil vedkommende grundejer blive opkrævet udgiften for
           materiale og levering af dette, d.v.s. ca. kr. 5.000.
 
   7.         Støvbinder

           Der påkøres støvbinder på de overordnede fødeveje umiddelbart efter vejentreprenøren
           har hovedistandsat vejene om foråret. Alt efter vejrliget efter Påske og før Pinse.
 
   8.         Snerydning/glatførebekæmpelse

             Der ryddes ikke sne i området og der udføres ikke glatførebekæmpelse.
 
 
   Bestyrelsen – november 2015   (opdateret juli 2017)