Akut lægehjælp/apotek

LÆGEVAGT/SKADESTUE/APOTEKER

VED LIVSFARE
Ring 112!
Hvis der opstår livsfare, skal du altid springe lægevagten over og ringe 112 med det samme.

Ved ulykke på stranden – vær opmærksom på - at der er opsat skilte på digekanten med ca. 100 me- ters afstand. På disse skilte står et tal, som identificerer, hvor du befinder dig. Disse skal oplyses ved alarmkald, således at hjælpen kommer til det rette sted.

SKADESTUE - AKUT HJÆLP
Du skal altid ringe til Akuttelefonen 70 15 07 08 før du tager på skadestuen på Nykøbing F. Sygehus.

Det er vigtigt, at du henvender dig det rigtige sted, når du skal have akut hjælp. Rigtig og hurtig hjælp afhænger af, hvilken slags skade eller akut sygdom, der er tale om. Se placering af skadestue på Nykøbing Falster Sygehus nedenfor.

LÆGEVAGTEN

Lægevagten er en telefonvisiteret lægevagt. Ring altid, inden du møder op hos lægevagten. Nummeret er:
70 15 07 00
Du kan kontakte lægevagten i tilfælde af:

- Akut opstået sygdom
- Akut forværring af eksisterende sygdom - Mindre skader

Åbningstider Hverdage: 16.00 - 08.00
Weekender og helligdage: Døgnåbent

Se placering af lægevagten på Nykøbing Falster Sygehus nedenfor.
Se tillige kort og rutevejledning fra Stovby Ringvej til Nykøbing Falster Sygehus.
Kilde: Region Sjællands hjemmeside, Nykøbing F. Sygehus’s hjemmeside, april 2013

APOTEKERVAGT

Hvis du har behov for udlevering af medicin udenfor apotekernes åbningstid, skal du altid ringe til apoteket, idet vagten har tilkald. Der vil oftest være en ventetid på 1⁄2 time, før udlevering kan finde sted p.gr.a. medarbejderens transporttid til apoteket.

Lige uger
Løve Apotek, Langgade 5, 4800 Nykøbing F har vagten i lige uger.
Tlf. nr. i åbningstid 54 85 33 00
Vagttelefon 21 24 84 14
Der er dog vagtåbent (medarbejder er på apoteket) på følgende tidspunkter:

Mandag-Torsdag Fredag
Lørdag
Søn- og helligdage

Ulige uger

kl. 17.30-18.30
kl. 18-19
kl. 17-18
kl. 10-12 og kl. 17-18

Svane Apotek, Slotsbryggen 1-3, 4800 Nykøbing F har vagten i ulige uger.

Tlf. nr. i åbningstid:
54 85 06 22
Vagttelefon 21 24 84 14

Der er dog vagtåbent (medarbejder er på apoteket) på følgende tidspunkter:

Mandag-Torsdag Fredag
Lørdag
Søn- og helligdage

kl. 17.30-18.30
kl. 18-19
kl. 13-14 og kl. 17-18 kl. 10-12 og kl. 17-18

Kilde apotekernes hjemmeside, april 2013 Se evt. tillige http://apoteket.dk