Ordensregler

TIL GRUNDEJERNE OG LEJERE

Vis hensyn til andre!/ Nehmen Sie rüksicht auf ihre nachbar!

Overhold venligst følgende græsslåningstider/Richten sie sich bitte an die angegebenen Zeiten Rasen zu machen:

Mandag – fredag/montag – freitag
kl. 9 - 12   kl. 14 - 17     kl. 19 - 21

Lørdag/Samstag
kl. 9 - 12   kl. 14 - 17

Søn- og helligdage
kl. 9 - 12


Vær opmærksom på, at toiletterne er tilsluttet et meget følsomt vacuumsystem. Der må ikke kommes klude, bind og bleer, ej heller sand o.l. i toilettet.

Die Toilette ist an ein empfindliches Vakuumsystem angsschlossen.
Bitte werfen Sie keine Binden, Tampons oder ähnliche Dinge en die Toilette.

Vore grusveje er private fællesveje og grundejerne betaler selv for at vedligeholde dem. Vi beder derfor grundejere, lejere og gæster om at køre langsomt, så vi undgår huller i vejene.

Unsere Wege sind privat und die Grundstücksbesitzer müssen die Instandhaltung selbst bezahlen, langsam fahren bitte.

Hundeejere bedes være opmærksomme på, at jeres hunde ikke står og glammer til gene for naboer.

Skru ned for radioen, naboen behøver ikke at høre dit program!

NYD OPHOLDET I VORES DEJLIGE OMRÅDE.

Sildestrup Strand Grundejerforening