Renovation

RENOVATION

Flaskecontainer

Der er opsat flaskecontainer ved Blommestien 30 og ved Sildestrupkøbmanden


Renovation i området varetages af:

REFA
Energivej 4
4800 Nykøbing F.
Tlf. 54 84 14 00

Renovationsservice
Tlf. 70 22 11 12
Email:renovation@refa.dk
www.refa.dk
 
Vælg mellem forskellige størrelser
Du kan vælge mellem en plastsæk på 110 liter eller en beholder på 140, 180 eller 240 liter eller en minicontainer på 400 eller 660 liter.
Fire muligheder for tømning
Den enkelte sommerhusejer kan vælge, om dagrenovationen skal hentes hver uge hele året eller 26 gange årligt eller 34 gange årligt (se nederst)
 
Sommerhusejere med helårstilladelse kan også vælge tømning hver uge.
 
To ekstra sække om året
Hvert år i november/december udleveres 1 kupon til 2 røde ekstrasække. Kuponen kan indløses til sække på genbrugspladsen eller hos skraldemanden. De kan bruges, når du har behov, f.eks. i forbindelse med højtider. Placér de fyldte lukkede sække ved din affaldsbeholder, så tages de med næste gang, der hentes affald.
 
Hvis du ønsker at få afhentet yderligere ekstra sæk, kan du købe disse på genbrugspladsen og i udvalgte dagligvarebutikker. Prisen dækker udgifterne til sække, afhentning og destruktion af sækken. Placér sækken som ovenfor beskrevet.

 
Her kan du købe EKSTRA SÆK (i vores nærområde):
 
Coma
Møllevej 21 4872 Idestrup

Marielyst Turistbureau
Marielyst Strandpark 3
4873 Væggerløse

Sol og Strand
Marielyst Strandpark 3
4873 Væggerløse

Novasol Udlejningsbureau
Marielyst Strandpark 3
4873 Væggerløse

Dagli'Brugsen
Erik Schiødtsgade 2
4874 Gedser

Spar
Lupinvej 1
4873 Væggerløse
 
Adgangsvejen til beholderen
Der er regler for, hvor og hvordan affaldsbeholderen skal står, adgangsvejen til den m.m. Læs dem i Regulativ for husholdningsaffald, Guldborgsund Kommune.
 
Hjælp din skraldemand
Se hvordan på www.refa under punktet ”selvbetjening/hjælp din skraldemand”.
 
Læs mere om priser og takster
www.refa.dk under punktet ”renovationstakster”

Download affaldshåndbog på
www.refa.dk under punktet ”affaldshåndbog”.
 
Tømningskalender – kan ses her:
http://www.refa.dk/REFA/Borger/Dagrenovation/Sommerhuse.aspx
 
og for 1. halvår 2015 også her: