Nyt fra bestyrelsen

30. september 2018


Så er Fibia i gang med gravearbejdet og lægge fiber ud til os.


           


            

Arbejdet med at grave fibernettet ned går godt fremad.
Hvis du ofte ser den sorte bil køre rundt i området er det fordi projekt-formanden kører rundt og checket vejene før og efter arbejdet.

Hvis du har spørgsmål af generel karakter er du velkommen til at kontakte Grundejerforeningens Formand eller Vejformand - du finder kontaktoplysningeren her:

/?id=180&c=Bestyrelsen&ulang=1


15. juli 2018

Generalforsamling 2018 er afholdt 14. juli 2018. Et af de væsentlige punkter på dagsordenen var hvordan foreningens veje skal vedligeholdes / med hvilket materiale. På generalforsamlingen blev bestyrelsens forslag til vej-vedligeholdelse vedtaget (se beskrivelsen under indkaldelse til generalforsamling 2018). Der var ikke flertal for forslaget om anvendelse af knust asfalt/genbrugsasfalt.
Endvidere blev det besluttet at bestyrelsen skal udarbejde forslag til udvidet e-mail anvendelse jf det fremsatte forslag.

Velkommen til Erik Shaumann, Kystvej 13 der blev valgt ind i bestyrelsen.

Det fulde referat kommer efter sommerferien.4. marts 2018

Fibernet/bredbånd. Fibia har netop meddelt at der er kommer det nødvendige antal tilmeldinger således at der nu også kommer fiber/bredbånd til Sildestrup Strand.
Læs mere her: www.fibia.dk/


25. februar 2018

Bestyrelsen har udsendt giro-opkrævning for kontingent 2018.
Bestyrelsen har i år udsendt opkrævning til alle grundejere i Sildestrup Strand - velvidende at ikke alle er tvungne medlemmer. Vi har taget dette initiativ for ad den vej at opfordre de grundejere der ikke er tvungen medlem, og endnu ikke har meldt sig ind i grundejerforeningen, til at melde sig ind nu og dermed bidrage til vedligeholdelsen af områdets veje som vi alle benytter.
Der er heldigvis mange der har meldt sig ind - Tak til alle jer.

 

04. februar 2018.


Fibia har netop forlænget tilmeldingsfristen til fiber-bredbånd til 28. februar 2018.

Du kan tilmelde dig her: http://www.fibia.dk/Se

 

Bestyrelsen har udsendt påmindelses til alle medlemmer som vi har e-mail-adresser på.

Ved at få fibernet indlagt i dit sommerhus, bidrager det til at fremtidssikre dit hus, idet det vil blive lettere at leje ud og sælge. Mange lejere og købere stiller det som et krav, at der i huset er hurtigt internet.

Tilbuddet er baseret på individuelle aftaler mellem grundejeren og Fibia. Grundejerforeningen har ingen økonomi indblandet i projektet, og dermed ingen økonomiske forpligtigelser.
 
For yderligere spørgsmål, henviser vi til Fibias brochure på Waoo fritid, som du kan se her:
http://www.fibia.dk/media/2747411/waoo-fritid_nye-omraader_sep_2017.pdf
15. December 2017

Bestyrelsen har udsendt opfølgende orientering vedr. det tidliger udsendte brev/mail vedr. vedligeholdelse af veje.
Vejvedligeholdelse genbehandles på generalforsamlingen i 2018.

Du kan læse den opfølgende orientering her:/gfx/pdf/Brev1212.pdf

Glædelig jul og godt nytår.28. november 2017 / opdateret 4. februar 2018

Tilbud om fibernet/bredbånd i Sildestrup og Elkenøre.

Bestyrelsen har besluttet at være Fibia behjælpelig med at orientere om deres tilbud om fibernet/bredbånd. Fibia, der er ejet af Seas/NVE, tilbyder at investere og etablere fibernet i vores sommerhusområde.
For at Fibia vil foretage denne investering i Sildestrup og Elkenøre, kræver det, at der samlet er 267 husstande/grundejere, der tilmelder sig.
For at leveringen kan ske i 2018, er der en kort tilmeldingsfrist ... denne er nu forlænget således at sidste frist er
d. 28.02.2018

Prisen for at få fibernet er:
Etablering (engangsbeløb):                         kr. 1.995,-
Månedlige abonnement for 50/50 mbit       kr. 199,-
 
Ønsker man en tv-pakke med, så vil den samlede pris være på kr. 299,- (for tv og internet)
Der er mulighed for at sætte sit abonnement på pause i de perioder, hvor sommerhuset ikke bruges. Prisen for dette er 49 kr. pr. måned.
 
Der betales først for etablering og abonnement, når produktet leveres. Der skal derfor ikke betales i december.
 
Læs mere om produkterne og tilmeld dig på www.fibia.dk/se hvis du ønsker at tage imod Fibias tilbud.

Ønsker du mere information om grundejerforeningens medvirken, kan Carl-Erik kontaktes på 2325 5020 eller c.e.kragh-jensen@hotmail.com

 

 

10. November 2017

Bestyrelsen har d. 2. november udsendt brev/mail til alle medlemmer vedr. vedligeholdelse af veje jf. generalforsamlingen 2017.

Du kan læse brevet her: /gfx/pdf/brevmedlvej(1).pdf


 

September 2017

Bestyrelsen har afholdt møde d. 10. september 2017, hvor punktet vedr. anvendelse af knust asfalt i det gamle område gav anledning til en udvidet drøftelse. Bestyrelsen vil selvfølgelig efterleve generalforsamlingens beslutning, men beslutningens ordlyd er upræcis og giver anledning til tolkning. Det er således ikke klart for bestyrelsen, hvordan vej-vedligeholdelsen skal ændres i forhold til anvendelse af knust asfalt.

På grund af den ovennævnte uklarhed, har bestyrelsen besluttet at udarbejde en skriftlig henvendelse til alle medlemmer, som indeholder en uddybning af uklarheden.
Henvendelsen vil endvidere indeholde en beskrivelse af, hvordan bestyrelsen vil planlægge den kommende vedligeholdelse af veje jf. bestyrelsens forståelse af beslutningen om anvendelse af knust asfalt samt vedligeholdelse af stikveje.

 

April 2017

Bestyrelsen har netop afholdt møde. Herfra kan berettes at vedligeholdelse af veje netop er igangsat.
Det er også besluttet at igangsatte ekstra arbejde med at forbedre vejprofilen på Jasminvej. Formålet er at afprøve om dette giver en mere holdbar vejbelægning. Igangsætning sker så snart vejentreprenøren har tid og materialer klar.

Bestyrelsen arbejder med forslag til fartdæmpning i området. For at etablere fartdæmpning på 30 Km/t kræver myndighederne at der også etableres bump. På den kommende generalforsamling vil bestyrelsen fremlægge samlet forslag incl. budget for etablering..

 

Januar 2017

Bestyrelsen har oprettet Facebook gruppe til foreningens medlemmer.

https://www.facebook.com/groups/143444516155198/members/


Maj 2016


Bestyrelsen har rettet henvendelse til Guldborsund kommune vedr. kloakering.
Svar gengivet neden for:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Subject: SV: Kloakering i Sildestrup Strand området
Date: Thu, 17 Mar 2016 15:50:15 +0000
From: Jakob Lysholdt mailto:jls@guldborgsund.dk
To: 'Kaj Jørgensen' mailto:hoejvang@post.tele.dk
CC: 'formand@elkenoere-strand.dk' mailto:formand@elkenoere-strand.dk

 
 

Til Sildestrup Strand Grundejerforening v/ Kaj Jørgensen


På baggrund af din henvendelse har jeg spurgt Guldborgsund Forsyning om deres planer.

Guldborgsund Forsyning oplyser, at der i starten af 2015 blev indledt undersøgelsen af hvilke muligheder, der er for en ændring af de fremtidige kloakeringsforhold i området, men opgaven er siden blev nedprioriteret i forhold til håndteringen af problemerne som følge af de store regnvandsmængder.

Denne information er desværre ikke er nået til grundejerforeningerne.

Af Guldborgsund Kommunens spildevandsplanen 2014-2020 fremgår det, at der i planperioden frem skal undersøges hvilke muligheder, der evt. kan erstatte det eksisterende anlæg, og den undersøgelse vil naturligvis blive gennemført.

Guldborgsund Forsyning kan desværre ikke oplyse hvornår der foreligger et resultat af undersøgelsen eller en beslutning om hvordan opgaven kan løses.

Det bedste råd i den aktuelle situation være at fortsætte med den nuværende praksis med etablering af vakuum toiletter, da Guldborgsund Forsyning ikke pt. kan tilbyde at fjerne spildevandet på anden vis.

Hvis sommerhusejerne har aktuelle planer om, at renoverer badeværelser, køkken, el.lign. anbefales det at kontakte Guldborgsund Forsyning og/eller kloakmester for, at høre om mulighederne for at fremtidssikre afløbsinstallationer, f.eks. v.hj.a. trækrør/foringsrør, i form af alm. 110 mm kloakledning, hvor vakuumledningen anbringes, men på et senere tidspunkt kan konverteres til alm. kloak.


Med venlig hilsen
Jakob Lysholdt
Leder af Miljø,
Civilingeniør Miljø
DIR +45 54731982
MOB +45 25180841
jls@guldborgsund.dk
Guldborgsund Kommune
Parkvej 37; 4800 Nykøbing F.
www.guldborgsund.dk


-----------------------------------------------------------------

29. Februar 2016

Kære Grundejer i Sildestrup Strand Grundejerforening

Vores medlemskartotek er blevet ajourført.

Dette har medført, at vi næsten alle sammen har fået nyt kundenummer i Betalingsservice.

Det i sig selv betyder ikke noget, men de grundejere, der er tilsluttet Betalingsservice, kan desværre risikere, at deres aftale er blevet afmeldt.

Hvis jeres Betalingsservice er blevet afmeldt, har I fået et girokort tilsendt, som skal betales manuelt.

Jeg undskylder mange gange den ulejlighed denne ajourføring medfører og vil bede om at I evt tilslutter nyt kundenummer til betalingsservice.

Hvis I ønsker det, genudsender jeg gerne opkrævningen, I kan evt skrive til mig på e-mail: kasserer.sildestrupstrand @gmail.com
 
Med venlig hilsen
 
p.b.v.
 
Randi Dalskjær
Kasserer
Sildestrup Strand Grundejerforening

-------------------------------------------------------------------------------------

December 2015

Hastighedsbegrænsning i området.Der er udarbejdet skilteplan for etablering af 30 km hastighedsbegrænsning i hele grundejerforeningens område. Planen lligger til godkendelse i kommunen.

Vedligeholdelse af veje
Fødevejene er nu midlertidigt istandsat og der arbejdes videre med at etablere vejbump på bl.a. Blommestien. Afsluttende istandsættelse af vejene vil blive fortaget så snart vejret tillader det.

November 2015


Vedligeholdelse af veje i foreningens områder.
Det er besluttet at skifte vejentreprenør . Vedtægter vedr. "Vedligeholdelse af veje" er i den anledning præciseret vedr. vejmateriale til stikveje. Se venligst under "Vedtægter".

Hjertestarter.
Der er nu opsat hjertestarter hos 'Sildestrup Købmanden' og hos Marielyst ny camping