Indkaldelse - Ekstraordinær Generalforsamling

SILDESTRUP STRAND GRUNDEJERFORENING

 

Der indkaldes hermed til Ekstraordinær generalforsamling

 Lørdag den 14. juli 2018
umiddelbar efter den ordinære generalforsamling

Marielyst Ny Camping, Sildestrup Øvej 14 A

 
Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling den 14. juli 2018 afholdes ekstraordinær generalforsamling jf. vedlagte dagsorden og forslag.


DAGSORDEN incl. forslag : click her.
 


Med venlig hilsen
 
Bestyrelsen